Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

De Kom
Baalsebaan 320, 3128 Baal

E-mail: info@de-kom.be
Telefoon: 016 24 19 40
BTW: BE 0680868734
RPR: Leuven

Algemene bepalingen

De website van De Kom, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze website. Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Kom houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, alle andere voorwaarden niet meegerekend. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk door De Kom aanvaard zijn.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW en bijkomende kosten.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

De gegeven prijs hoort bij het artikel en hoe dit omschreven is. Sommige foto’s zorgen voor extra informatie over gebruik en vormen vaak een sfeerbeeld van het product. Deze foto’s kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn bij het product of de prijs.

De Kom heeft steeds het recht om bestellingen te weigeren wanneer producten foutief online geprijsd staan. De klant heeft hierbij steeds het recht zijn bestelling te annuleren of enkel de correct geprijsde artikelen aan te kopen. 

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan fouten en afbeeldingen.

Aanbod

Het online aanbod en de webshop worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Deze vergissingen of fouten in het aanbod binden De Kom niet. De Kom is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Kom is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer je specifieke vragen hebt over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Kom. De Kom kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Online aankopen

 1. Je selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje. 
 2. Wanneer de bestelling volledig is ga je naar het winkelmandje waar je een overzicht krijgt van je bestelling.
 3. Op de volgende pagina kan je jezelf registreren of inloggen indien je reeds een account hebt. Tevens kan je hier je afleveradres aanpassen.
 4. Indien je nog geen account hebt aangemaakt kan je ook afrekenen als gast.
 5. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • via kredietkaart (MasterCard, Visa) 
  • via bankkaart (België) (Maestro, Bancontact)
  • via Ideal (Nederland)
 •  

De producten die via onze webshop worden aangeboden, zijn gebaseerd op de huidige voorwaarden door De Kom.

De Kom heeft het recht een bestelling te weigeren ten gevolge van een ernstige tekortkoming van jou tot een bestelling of overeenkomst waarbij je betrokken bent.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na aankoop ontvang je een bevestiging van de reservatie via het door jou opgegeven e-mailadres. Op vertoon van deze bevestiging kan je deelnemen aan het door jouw gereserveerde event.

Prijzen van het ontbijt:

 • Volwassenen: €25
 • Kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar: €15
 • Peuters t.e.m. 3 jaar: gratis

Inbegrepen in het ontbijt:

Het ontbijtbuffet start om 08.30u en eindigt om 10.30u. Gedurende deze periode kan je à volonté genieten maken van het ontbijtbuffet. De samenstelling van het buffet kan wijzen afhankelijk van de beschikbaarheid. Dranken (water, fruitsap, koffie & thee) zijn ook inbegrepen. De afbeeldingen die online gebruikt worden van het ontbijt zijn louter illustratief.

Prijzen van de BBQ:

 • Volwassenen: €35
 • Kinderen van 4 t.e.m. 12 jaar: €15
 • Peuters t.e.m. 3 jaar: gratis

Inbegrepen in de BBQ:

Volwassenen: inbegrepen saladebuffet +  3 stukken vis / vlees naar keuze + dessert Kinderen: inbegrepen saladebuffet + 1 stuk mini Kommi vlees naar keuze + dessert

Dranken zijn apart af te rekenen via de app of via een zaalmedewerker. De foto’s van de BBQ zijn louter illustratief.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door jou, eigendom van De Kom. Je verbindt je er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Kom te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Herroepingsrecht

Deze voorwaarde geldt voor klanten die artikelen online aankopen bij de Kom.
Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je De Kom, Baalsebaan 320, 3128 Baal, 016 24 19 40, info@de-kom.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet je jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Indien je de overeenkomst herroept, zal De Kom alle tot op dat moment van je ontvangen betalingen aan je terugbetalen. Dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat De Kom op de hoogte is gesteld van je beslissing om de overeenkomst te herroepen.

De Kom betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten worden aangerekend.

Klantendienst

De klantendienst van De Kom is bereikbaar via:

 • het telefoonnummer +32 16 24 19 40;
 • e-mail op info@de-kom.be;
 • post op het volgende adres: Baalsebaan 320, 3128 Baal.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Gevolgen voor niet-tijdig betalen

Losstaand van de andere rechten waarover De Kom beschikt, ben je ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de tekortkoming volgens het recht en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien ben je volgens het recht en zonder aanmaning een forfaitaire compensatie verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 
Ondanks het voorgaande behoudt De Kom nog steeds het recht de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Privacy

De Kom respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Voor meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan, gelieve ons privacy- en cookiebeleid te lezen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je logingegevens en het gebruik van je wachtwoord. Je wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, De Kom heeft dus geen toegang tot uw wachtwoord. 

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je ons contacteren op info@de-kom.be.

Gevolgen nietigheid

Indien één van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere voorwaarden aantasten. 


Een voorwaarde die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat De Kom bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar duidelijk naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Kom. Ingeval van tegenstrijdigheid, gaan de huidige voorwaarden voor. 
De Kom kan deze voorwaarden steeds zonder uitgebreide mededeling aanpassen. Elke aankoop na aanpassing, houdt een goedkeuring in door jou van deze nieuwe voorwaarden.

Bewijs

Je aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsmateriaal en argumentatie kunnen dienen en worden gebruikt.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.